top of page
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon

San Justo Karobia

Frantses erako labe bat da, eta lursaileko ezponda baten eregita dago. Goiko aldea zamaketa-gunea da, 4 metroko sakonerako enbor ikoniko itzulikatuaren formeagaz; goiko aldean, barriz, labearen atea dago.

Udaberri oro, auzotarrek indarrak batzen zituzten egurra eta kareharria prestetako, baina zamalanak egiteko eguna argia eta euri bakoa izan behar zan. Goitik jartzen eben zamea: lehengo ota eta egur txikiak; ondoren, enbor lodiagoak, eta, gainean, kareharrizko lehen geruza.

Zama jarri ondoren, biztu egiten zan beheko ahotik, eta denboraldi barria iragarten eban ke zuri eta trinko bat urteten hasten zan. Kiskaltze -prozesuak aurrera egin ahala, auzotarrek labea egurrez eta kareharriz beteten jarraitzen eben, geruzak tartekatuz, beheko ahoak lehenengo harriak kanporatzen zituen bitartean, kare bizi bihurtuta.

Etenbako ekoizpeneko sistema bat zan; halanda ze, hainbat eginetan idi-pareagaz harri gehiago garraiatu behar zan harrobitik, eta egur gehiago basotik, labea elikatu eta errendimentdu osoan manteniduteko.

Calero de San Justo

Es un horno de tipo francés y está construido en un talud del terreno. La parte superior es la zona de carga, con forma troncocónica invertida de unos 4m de profundidad, mientras en la parte inferior se halla la puerta del horno.

 

Cada primavera, las gentes del barrio aunaban esfuerzos para preparar la leña y la piedra caliza, pero el día señalado para la carga debía ser claro y sin amenaza de lluvia. Cargaban por arriba, primero árgomas y leña menuda, luego troncos más gruesos, y encima la primera capa de piedra caliza.

 

Una vez cargado se encendía por la boca inferior y comenzaba a salir un humo blanco y denso que anunciaba la nueva campaña. A medida que avanzaba el proceso de calcinación, los vecinos continuaban recargando el horno con más madera y piedra caliza, alternando las capas, al mismo tiempo que la boca inferior iba vomitando las primeras piedras convertidas en cal viva.

 

Era un sistema de producción continua, por lo que durante varios días había que seguir acarreando con la yunta de bueyes más piedra desde la cantera y más leña del bosque para alimentarlo y mantenerlo a pleno rendimiento. 

bottom of page